Projekt Senior +

Seniorzy spotykają się w budynku Centrum Aktywności Lokalnej od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 15.00 h. Do dyspozycji maja sale telewizyjno - wypoczynkową, salę gimnastyczną oraz zaplecze socjalne - kuchnię i toalety.

Seniorzy uczestniczą w zajęciach kulturalno-oświatowych, terapeutycznych, socjalnych, edukacyjnych. Prowadzone są dla nich działania w zakresie aktywności ruchowej o charakterze prozdrowotnym oraz aktywizujące społecznie.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com