Rozstrzygnięcie konkursu wielkanocnego

Z całego regionu spłynęło 100 prac. Z powodu pandemii COVID-19 Spotkania Tradycji Wielkanocnych nie odbyły się, a rozstrzygnięcie konkursu zrealizowane zostało w tym roku. 4 lutego Komisja Konkursowa w składzie: Elżbieta Ulatowska - Dolnośląska Izba Rolnicza, Marlena Korczyńska - Starostwo Powiatowe w Kłodzku - Powiat Kłodzki, Brygida Morawska - Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku, Katarzyna Wróbel - Biuro Terenowe DIR w Kłodzku oceniła wszystkie prace. Kryteria oceny ,które komisja brała pod uwagę to: symbolika wielkanocna w treści, kolorze i formie, technika wykonania, staranność oraz pracochłonność. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku. Mięliśmy nadzieję, że będziemy mogli przekazać nagrody zwycięzcom osobiście. Niestety sytuacja pandemiczna uniemożliwiła nam to . Chcieliśmy złożyć SERDECZNE GRATULACJE ZWYCIĘZCOM i podziękować wszystkim uczestnikom za wykonanie tak pomysłowych prac na konkurs.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com