Placówka Wsparcia Dziennego

Zajęcia prowadzone są przez doskonałych pedagogów i terapeutów. Dzieci mają do dyspozycji 3 sale dydaktyczno- edukacyjne i  w pełni wyposażoną kuchnie. Mogą również korzystać z innych pomieszczeń wewnątrz budynku oraz z podwórka, jeśli przeprowadzane zajęcia tego wymagają. Realizowane działania Placowki wsparcia dziennego kształtują dziecięce zainteresowania, pomagają w rozwiązywaniu problemów adaptacyjnych, rozwijają umiejętności i uczą prawidłowych postaw. 

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com